رادین

رادین، شرکتی است دانش بنیان که هدفی ارزشمند را دنبال میکند و به افقی روشن امیدوار است.
مجموعه رادین متشکل از مدیران و کارمندان جوان و فرهیخته ای است که پا به پای هم برای پیشرفت رادین و احقاق هدف هایش تلاش میکنند و به عبارتی هدف همه آن ها واحد است و برای رسیدن به آن میجنگند.

شرکت نو پای رادین مجموعه ای مدرن و سازمان یافته، که با بکار گیری نخبگان داخلی و دانش روز دنیا هدف هایی بزرگ در سر می پروراند که تحقق این اهداف مساوی با بهبود چشمگیری در روند کسب و کار اینترنتی و زندگی هوشمند می باشد.

امروزه مدیران ، کارمندان، محققان و قانون گزاران عمومی، به بهبود کیفیت زندگی کاری اهمیت زیادی می دهند.
سازمان های امروزی برای اینکه از لحاظ درونی بر محیط بسیار متلاطم بیرونی مسلط شوند، در حال اعمال تغییرات چشم گیری هستند.

در سازمان ها، مسیر ها و فرصت های پیشرفت شغلی با سازماندهی مجدد، تیم سازی و منبع گزینی بیرونی، در میان تغییرات چشم گیری که اتخاذ میگردد عمیقا دگرگون میشود.
برای رسیدن به موفقیت در اولین گام باید بدانیم چه هدفی را دنبال می کنیم و چه میخواهیم تا بتوانیم برای رسیدن به آن برنامه ریزی کنیم.

سیستم کاری رادین

رادین با برنامه ریزی هایی سازمان یافته روز به روز در حال پیشرفت شایانی می باشد و یک پروژه در قالب هشت فاز در پیش رو دارد که در حال حاضر در فاز اول فروشگاه مجازی وان بازار با گرایش چند فروشگاهی قرار دارد.
هدف نهایی رادین فاز هشتم پروژه یعنی وان لایف است که اولین زندگی مجازی هوشمند جهان و اولین سیستم عامل آریایی می باشد.

منو کناری